Jak grać na giełdzie? Inwestor FX kontra Spekulant FX, kim jesteś?

Grać na giełdzie ale jak?

  • Spekulowanie/Inwestowanie 
  • Psychologia inwestora vs Trader

  • Plan inwestycji – systemy inwestycyjne
  • Zarządzanie ryzykiem HAZARD czy Profesja

Inwestowanie i spekulowanie – podstawowe różnice w podejściu

Być inwestorem i być spekulantem to dwie odmienne postawy i inne motywacje do gospodarowania kapitałem. Inwestowanie to nastawienie na długoterminowy wzrost wartości posiadanych aktywów, np. papierów wartościowych. Spekulacja polega na krótkoterminowym przejmowaniu „ryzyka cen” w celach czysto zarobkowych, bez uwzględniania fundamentalnych wartości instrumentu.

Różnica psychologiczna

Psychologia inwestora od psychologii spekulanta różni się tym, że ten pierwszy planuje portfel na podstawie merytorycznej (specjalistycznej) analizy. Inwestor bada fundamenty (analiza fundamentalna), określa trend długoterminowy, obserwuje wskaźniki, rekomendacje ekonomiczne. U inwestora chodzi również o utożsamienie się ze spółką, z rynkiem. Inwestor bazuje zatem na realnej, rzeczywistej wartości.

Spekulowanie manipuluje jedynie aktualną ceną, bez uwzględnienia ogólnego, jakościowego obrazu. Spekulanci poruszają się najczęściej w obrębie analizy technicznej (monitorują podstawowe wsparcia i opory, trend długoterminowy służy im tylko do podnoszenia prawdopodobieństwa prawidłowego momentu wejścia do „gry”).

Różnica w planowaniu (grać na giełdzie świadomie)

Plan inwestycji zakłada zawsze długi termin – kilka, kilkadziesiąt lat (bardzo szeroki stop loss, wymagany stosunkowo większy portfel, akceptacja ponadprzeciętnych wahań ceny). Plan spekulacji porusza się w krótkich widełkach (wąski stop loss, wejście do spekulacji nie wymaga ogromnego obciążenia kapitałowego). Spekulację porównuje się w opracowaniach branżowych do hazardu o lekko zwiększonym stopniu prawdopodobieństwa wygranej.

Różnica w podejściu do ryzyka

Zarządzanie ryzykiem jest u inwestora głębsze. Inwestor monitoruje na bieżąco rynek, ustala zlecenia obronne na poziomach wynikających z analizy historycznej, a nie emocji wynikających z posiadania kapitału. Ryzyko inwestora tkwi bardziej w złym badaniu fundamentów i w złym momencie wejścia do inwestycji. Ryzyko spekulanta natomiast jest bardzo wąskie i musi się on najczęściej posiłkować, tzw. dźwignią finansową, aby odnieść spodziewane korzyści ekonomiczne w krótkim czasie. Dźwignia finansowa zwiększa diametralnie ryzyko i wymaga nieustannej, właściwie całodobowej kontroli nad portfelem.

Narzędzia wykorzystywane do analizy rynków finansowych

Spekulacja najczęściej kojarzy się z analizą techniczną (analiza wykresów), gdyż właśnie w ten sposób większość inwestorów krótkoterminowych tworzy systemy inwestycyjne. (Forex jest najlepszym tego przykładem). Analiza Fundamentalna, czyli analiza dennych makroekonomicznych to zazwyczaj główne narzędzie inwestora długoterminowego. Która analiza jest lepsza? Ciężko powiedzieć, gdyż jedno i drugie podejście ma swój e zalety jak i wady. W projekcie FxStarter skupiamy się na spekulacji, dlatego większą część materiałów obejmuje analiza techniczna i systemy oparte na jej fundamencie.

Obie grupy niezbędne 

Inwestorzy i spekulanci są potrzebni rynkom. Dzięki spekulantom zachowuje się płynność obrotu. Dzięki inwestorom spółki mogą realizować ambitniejsze cele. Poza tym spekulant przejmuje na siebie ryzyko spadku/wzrostu cen towarów i innych instrumentów, co jest zabezpieczeniem dla podstawowych sektorów gospodarki. Obecnie z inwestowania można przejść płynnie do spekulacji i odwrotnie. Inwestorom poleca się giełdy. Spekulantom rekomenduje się Forex (giełdę walutową).

Na zakończenie

Spekulant do niczego się nie przywiązuje. Ma jednak negatywne/pozytywne emocje wraz z wahaniami portfela. Inwestor przywiązuje się do instrumentu i lżej reaguje na zmiany realne w portfelu. Potrafi dłużej wytrzymać w czasach kryzysu. Trudność sprawia mu sprzedaż ulubionych walorów podczas panowania lepszych warunków. Warto zatem czerpać z najlepszych wzorców inwestowania i spekulacji jednocześnie.

Chcesz otrzymywać materiały PREMIUM? Dostępne jedynie dla naszych słuchaczy? Dołącz do grupy FxStarter ZA DARMO.
Cenne Wskazówki Na Tematy:
  1.  Triki Profesjonalnych Traders
  2.  Skuteczne Systemy FX
  3.  Jak Kontrolować Ryzyko?
  4.  Analiza Fundamentalna