Analiza finansowa spółek- czyli fundamenty inwestora akcji (WIG i nie tylko)

Analiza finansowa firmy winna obejmować analizę zjawisk finansowych oraz poznawanie finansowych…

determinantów ich wystąpienia, by wyjaśniać główne komponenty finansowych rezultatów podejmowanych decyzji bieżących oraz tyczących przyszłości. Nie bez wartości jest także dorobek naukowy samej analizy finansowej, który winien uczyć, jak przygotować tą analizę.
Analiza finansowa ma 2 ujęcia. W ujęciu szerszym pozwala oceniać zjawiska finansowe w stosunku do maksymalizacji wartości firmy, w węższym natomiast wyjaśnia jej sytuację finansową każdemu, kto potrzebuje wykorzystać tego typu informację w celu podjęcia decyzji finansowych (z założeniem, iż osoba ta nie ma dostępu do systemu dokładnych informacji wewnętrznych organizacji).

 

Analiza finansowa stosowana jest w zależności od potrzeb jej odbiorcy, więc:

• jako część składowa finansów firmy pomaga w zrozumieniu reguł zarządzania finansami organizacji oraz wykształceniu zdolności do ich zastosowania w rzeczywistości gospodarczej;
• jako część składowa analizy fundamentalnej, wykorzystywanej w procesie inwestowania w akcje firm giełdowych, jest źródłem wiedzy dla przedsiębiorców;
• jako część składowa analizy ekonomicznej występuje obok analizy techniczno-ekonomicznej (analiza finansowa oraz analiza techniczno-ekonomiczna są razem analizę ekonomiczną);
• jako część składowa biznesplanu stosowana jest w planowaniu działalności gospodarczej inwestora;
• jako część due dilligence w procesie inwestycji venture capital ewentualnie private equity w przejęciach oraz fuzjach (inwestycje w akcje ewentualnie udziały firm nienotowanych na GPW) uzasadnia stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału;
• jako dokument finansowy jest pomocna w wytyczaniu, potem natomiast w kontroli realizowanej polityki finansowej;
• jako element systemu informacji wewnętrznej firmy jest ważna w komunikacji pomiędzy właścicielami a zarządzającą kadrą organizacji (właściciele – w spółkach akcyjnych oraz z o. o., reprezentowani poprzez radę nadzorczą – na podstawie analizy finansowej analizują oraz zatwierdzają plany rozwoju spółki przedstawiane poprzez jej zarząd i analizują oraz zatwierdzają osiągnięte; rezultaty);
• jako element systemu informacji zewnętrznej jest częścią oceny zdolności kredytowej dokonywanej poprzez banki przy udzielaniu kredytu czy też podczas trwania umowy kredytowej (definiowana jest wówczas także jako analiza standingu finansowego);
• jako dokument zewnętrznej informacji jest częścią ocen dokonywanych poprzez klientów oraz stanowi ważną podstawę podejmowania decyzji w procesie udzielania kredytu kupieckiego bądź przed przyjęciem większego zamówienia;
• jako narzędzie jest pomocna w strategicznym oraz operacyjnym zarządzaniu organizacją, służy zatem podejmowaniu decyzji strategicznych oraz operacyjnych (wyróżnia się analizę zewnętrzną oraz analizę wewnętrzną, wykorzystywaną w trakcie formułowania oraz realizacji strategii firmy).

Zacznij karierę jako inwestor giełdowy>>

Chcesz otrzymywać materiały PREMIUM? Dostępne jedynie dla naszych słuchaczy? Dołącz do grupy FxStarter ZA DARMO.
Cenne Wskazówki Na Tematy:
  1.  Triki Profesjonalnych Traders
  2.  Skuteczne Systemy FX
  3.  Jak Kontrolować Ryzyko?
  4.  Analiza Fundamentalna